Jaký materiál pro stavbu zvolit?

V současné době se naše firma specializuje hlavně na dřevostavby. Co nás k tomu vede?

- Dřevo je ekologická a obnovitelná surovina, a aniž si to často uvědomujeme, dřevo nás neustále obklopuje.

- Ve výrobcích ze dřeva se dlouhodobě uchovává uhlík, tím se stabilizuje jeho množství v přírodě a zmenšují se dopady globálních klimatických změn. Jeden m3 dřeva váže až 250 kg CO2. Při průměrné spotřebě dřeva 65 – 100 m3 na jeden dům a životnosti stavby 100 let se jedná o nezanedbatelné množství.

- Na místě, kde se vytěžil les na rodinný dům, vyroste za 100 let les nový, který opět váže tuny tohoto skleníkového plynu.

- Na zpracování dřeva je zapotřebí 3 – 5x méně energie než na jakýkoliv jiný materiál.

- Stavby ze dřeva jsou výrazně lehčí, mnoho energie se tak ušetří i při dopravě materiálu na staveniště.

Mýty o dřevostavbách

Dřevostavbu napadnou plísně, houby - pokud je dřevostavba dobře navržena a realizována, tak se není čeho obávat, vlhkost dřeva je kolem 7 - 10 %, škůdci potřebují při obvyklých teplotách pro svoji existenci rovnovážnou vlhkost dřeva min. 18 %.

Dřevostavby mají menší životnost - při pravidelné údržbě, která se musí provádět u každé zvolené technologie není důvod proč by to měla být pravda. Dřevostavby musí splňovat přísné zákonné a normové požadavky (podle ČSN) na pevnost, stabilitu, POŽÁRNÍ ODOLNOST a životnost (jako i jiné konstrukční systémy).

Dřevostavby


cenově vychází lépe než klasická zděná konstrukce

nízká energetická náročnost objektu

menší tloušťka obvodových konstrukcí (izolace je umístěna v celé tloušťce zdi)

větší podlahová plocha při stejné zastavěné ploše domu

kratší doba výstaby (není potřeba dodržovat technologické pauzy)

použití dřeva jako obnovitelného materiálu

přesná technologie dřevostavby

díky použitým teplým materiálů má člověk v dřevostavbě lepší pocit

komfort zdravého bydlení za celkově nižších provozních nákladů

malá tepelná akumulace (rychlé vytopení domu např. po návratu z práce)

malá tepelná akumulace (pro někoho výhoda např. dům vytopíte rychle)

náročnější na kvalitně provedenou stavbu

Zděné domy


zvuková izolace - Použitím těžkých materiálů a silných stěn lepší zvuková izolace

akumulace - Výborná akumulační schopnost - má výhodu v možnosti přerušeného provozu topení v nočních hodinách bez výraznějšího ochlazení

vyšší cena

rychlost výstavby - Větší pracnost a potřeba dodržovat technologické pauzy

není šetrné k životnímu prostředí

tepelný odpor - tato nevýhoda se dnes částečně odstraní zateplením

akumulace - Musíte začit topit dlouho před příchodem, jinak vás čeká zima. Naopak musíte přestat topit před odchodem, protože jinak naakumuluvanou energii nevyužijete