Typový nebo individuální projekt / dům


Jestliže se právě rozhodujete, že si pořídíte vlastní rodinný dům, pak možná stojíte před rozhodnutím, jestli zvolíte typový nebo individuální projekt. Názory na výběr projektu rodinného domu se různí. Otázkou je jaké máte individuální požadavky, priority a finanční možnosti.


  • Typový dům
  • Upravený typ. dům
  • Individuální dům
Typový projekt je projekt, který jsme připravili jako univerzální projekt pro širokou skupinu lidí. Většinou se jedná o domy standardních velikostí se standardním uspořádáním. Není zde brán ohled na konkrétní dispozice pozemku. Velkou výhodou je, že typové projekty jsou již připravené, prověřené a také jsou rychleji k dispozici. Typové projekty se hodí především pro stavebníky, kteří se stavbou hodně spěchají a nechtějí čekat na individuální projekt. Pro některé investory je rozhodující, že typový projekt je levnější než projekt individuální.
Upravený typový projekt je kompromisem mezi individuálním a typovým projektem. Jsme schopni upravit dle požadavků stavebníků. Můžeme změnit dispozice, velikosti oken, tvar střechy, rozmístění zařizovacích předmětů apod.
Zhotovení individuálního projektu trvá o něco déle než u typového projektu. Individuální projekt Vám připravíme na základě prohlídky Vašeho pozemku a také na základě rozhovorů o představách a potřebách celé Vaší rodiny. V individuálním projektu zohledníme nejen velikost, tvar a terén Vašeho pozemku, ale i Vaše finanční možnosti či oblíbené materiály.