Dotace SFŽP - Nová zelená úsporám

nová zelená úsporám

Naše firma má 100% úspěšnost v získání dotace pro své zákazníky. Jedná se o splnění podmínek dotačního programu NZÚ pro rodinné domy v oblasti podpory B (dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností). Díky nám můžete získat dotaci bez starostí. Dotaci Vám kompletně zajistíme na klíč.

Krok za krokem k získání dotace, kterou Vám rádi zajistíme "na klíč"

Využijte našich zkušeností. Doposud nemáme ani jednu zamítnutou žádost.

Rádi Vám pomůžeme ve všech krocích pro úspěšné získání dotace:

 1. Podle Vašich představ Vám vypracujeme projektovou dokumentaci nebo upravíme stávající tak, aby vyhovala dotačním podmínkám. Zajistíme Vám zpracování všech potřebných dokumentů.
 2. Na základě plné moci vyřídíme žádost o dotaci na Státním fondu životního prostředí a zajistíme Vám tzv. akceptaci žádosti (příslib o rezervaci finančních prostředků).
 3. Po obdržení akceptace žádosti máte 3 roky na realizaci podporovaných opatření a zároveň do tohoto termínu musíte doložit dokumenty vyžadované k vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 4. Realizace stavby - při realizaci je nutné dodržet navržené parametry materiálů a technologií podle projektové dokumentace.
 5. Zpracujeme Vám podklady k doložení provedených prací, žádosti a přílohy nezbytné pro splnění všechn podmínek Programu.
 6. Po kontrole dokladů příslušným administrátorem ze SFŽP obdržíte vydání Registrace a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 7. Výplata peněz na Váš účet - peníze obdržíte na svůj účet obvykle do 3 týdnů od chvíle, kdy Fond schválí doložení realizace. Spolu s rozhodnutím Vám bude zaslán formulář prohlášení o přijetí podmínek, který stvrdíte úředně ověřeným podpisem a ve stanovené lhůtě doručíte na Fond.

Nejčastější otázky


 • Kdo může o podporu zažádat?
 • Kdy je možné o podporu žádat?
 • Kolik žádostí lze podat?
 • V jaké výši je podpora vyplacena?
 • Kdy je podpora vyplacena?
 • Kdy a jak zjistím, že jsem dotaci získal?
 • Co když bude částka dotace vyčerpána a na nás nezbydou peníze?
 • Do kdy bude možné o dotaci požádat?
 • Může o dotaci požádat i cizí státní příslušník?
 • Dostanu dotaci, když chci si dům postavit svépomocí?
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.
Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.
Celková výše podpory na jednu žádost je 150 000, 300.000,- nebo 450.000,- Kč plus příspěvek na zpracování projektové dokumentace ve výši 35.000,- Kč.
Podpora je vyplácena až po řádném dokončení realizace (po kolaudaci) podporovaných opatření.
Po podání žádosti a splnění podmínek dostane žadatel příslib – od tohoto okamžiku má rezervovaný finanční obnos u SFŽP na dobu max. 24 měsíců.
Jakmile získá žadatel příslib, má peníze rezervované u SFŽP po dobu 24 měsíců.
Do doby než bude vyčerpána stanovená alokace nebo nejpozději do  31. prosince 2021.
Ano, cizí státní příslušník může žádat o dotaci.
Ano, dotaci dostanete. Nerozlišuje se výstavba s firmou či svépomocí.