Dotace SFŽP - Nová zelená úsporám

nová zelená úsporám

Naše firma má 100% úspěšnost v získání dotace pro své zákazníky. Jedná se o splnění podmínek dotačního programu NZÚ pro rodinné domy v oblasti podpory B (dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností). Díky nám můžete získat dotaci bez starostí. Dotaci Vám kompletně zajistíme na klíč.

Naše garance!

Garantujeme Vám, že Vám dotace bude přidělena (akceptována). Jinak Vám peníze za projekt i odborný posudek vrátíme.

Krok za krokem k získání dotace, kterou Vám rádi zajistíme "na klíč"

Využijte našich zkušeností. Doposud nemáme ani jednu zamítnutou žádost.

Rádi Vám pomůžeme ve všech krocích pro úspěšné získání dotace:

 1. Podle Vašich představ Vám vypracujeme projektovou dokumentaci nebo upravíme stávající tak, aby vyhovala dotačním podmínkám. Zajistíme Vám zpracování všech potřebných dokumentů.
 2. Na základě plné moci vyřídíme žádost o dotaci na Státním fondu životního prostředí a zajistíme Vám tzv. akceptaci žádosti (příslib o rezervaci finančních prostředků).
 3. Po obdržení akceptace žádosti máte 2 roky na realizaci podporovaných opatření a zároveň do tohoto termínu musíte doložit dokumenty vyžadované k vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 4. Realizace stavby - při realizaci je nutné dodržet navržené parametry materiálů a technologií podle projektové dokumentace.
 5. Zpracujeme Vám podklady k doložení provedených prací, žádosti a přílohy nezbytné pro splnění všechn podmínek Programu.
 6. Po kontrole dokladů příslušným administrátorem ze SFŽP obdržíte vydání Registrace a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 7. Výplata peněz na Váš účet - peníze obdržíte na svůj účet obvykle do 3 týdnů od chvíle, kdy Fond schválí doložení realizace a obdržíte Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků.

Nejčastější otázky


 • Kdo může o podporu zažádat?
 • Kdy je možné o podporu žádat?
 • Kolik žádostí lze podat?
 • V jaké výši je podpora vyplacena?
 • Kdy je podpora vyplacena?
 • Kdy a jak zjistím, že jsem dotaci získal?
 • Co když bude částka dotace vyčerpána a na nás nezbydou peníze?
 • Do kdy bude možné o dotaci požádat?
 • Může o dotaci požádat i cizí státní příslušník?
 • Dostanu dotaci, když chci si dům postavit svépomocí?
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.
Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.
Celková výše podpory na jednu žádost je 535.000,- Kč.
Podpora je vyplácena až po řádném dokončení realizace (po kolaudaci) podporovaných opatření.
Po podání žádosti a splnění podmínek dostane žadatel příslib – od tohoto okamžiku má rezervovaný finanční obnos u SFŽP na dobu max. 24 měsíců.
Jakmile získá žadatel příslib, má peníze rezervované u SFŽP po dobu 24 měsíců.
Do doby než bude vyčerpána stanovená alokace nebo nejpozději do 30.6.2028.
Ano, cizí státní příslušník může žádat o dotaci.
Ano, dotaci dostanete. Nerozlišuje se výstavba s firmou či svépomocí.