Projektování staveb

Kvalitní projekt od nás


Nabízíme zpracování projektové dokumentace za velice příjemné ceny. Přesto, že se naše společnost zabývá realizací zejména pasivních staveb, jsme schopni navrhnout a vyprojektovat i jiné stavební systémy i různá nestandardní řešení. Zhotovíme Vám projekt pro získání dotace z programu Nová Zelená úsporám více zde. Naše zkušenosti, pečlivost, preciznost a nadšení pro věc znamená kvalitně odvedenou práci. Snažíme se projektovat co nejjednodušeji, aby při realizaci zbytečně nedocházelo k chybám. Naprostou samozřejmostí je, že se snažíme optimalizovat materiály tak, abychom šetřili kapsu investora. Máme všechna potřebná oprávnění k projektové činnosti. Využíváme moderní výpočetní techniku, která nám snižuje náklady na projektování.


Co všechno děláme:

 • projektová dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)
 • projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • stavebně technický průzkum stavby
 • projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • pasportizace a zaměření stávajících staveb
 • tepelně technické posudky konstrukcí
 • projekty základových desek včetně statického posouzení
 • kompletní inženýrská činnost
 • geologické průzkumy, hlukové měření
 • energetické posudky a audity
 • Ceník projektové dokumentace


  Projekty jsou vypracované podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.o dokumentaci staveb pro stavební povolení/ohlášení stavby.

  Typová projektová dokumentace.

  Přízemní dům (včetně ZTI, elektro, stav. část, vytápění) 29.000,-
  Patrový dům (včetně ZTI, elektro, stav. část, vytápění) 33.900,-
  Dvojdomek (včetně ZTI, elektro, stav. část, vytápění) 47.500,-
  Osazení RD na stav. pozemek (včetně přípojek inž. sítí) 9.800,-
  PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy) 4.600,-
  PBŘ (Požárně bezpečnostní řešení) 2.900,-

  Individuální projektová dokumentace.

  Přízemní dům (včetně ZTI, elektro, stav. část, vytápění) od 39.000,-
  Patrový dům (včetně ZTI, elektro, stav. část, vytápění) od 43.000,-
  Osazení RD na stav. pozemek (včetně přípojek inž. sítí) 9.800,-
  PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy) 4.600,-
  PBŘ (Požárně bezpečnostní řešení) 2.900,-
  Statické výpočty od 13.000,-

  Práce nad rámec projektové dokumentace


  Ceny neobsahují správní poplatky.

  Vyřízení povolení stavby

  Vyjmutí půdy ze ZPF pedologický průzkum, výpočty BPEJ pro odnětí půdy 2.500,-
  Hydrogeologický posudek pro vsakování 3.500,-
  DČOV domácí čistička odpadních vod 7.900,-
  Vyřízení ohlášení/povolení stavby od 14.000,-

  Dotace a rozpočty

  Položkový rozpočet k objektu pro banku od 3.000,-
  Nová zelená úsporám oblast B 37.000,-
  Vyřízení dotačního příslibu 2.100,-
  Doložení realizované stavby na SFŽP 6.100,-
  Blower door test měření těsnosti budov od 6.800,-