Skladba obvodových stěn

Difúzně uzavřená stěna tato konstrukce se vyznačuje výborným poměrem - investiční náklady / provozní náklady. Difúzně uzavřený systém má na vnější straně stěny materiál, který má vysoký difúzní odpor a nepropustí vodní páru.

Difúzně otevřená stěna je finančně nákladnější než difúzně uzavřená konstrukce. Plášť domu je tvořen moderní dřevovláknitou fasádní izolací, která má výborné vlastnosti na minimální odpor prostupu vodních par, tepelně izolační, ekologicky nezávadná a dokáže akumulovat teplo (výhodné v letních horkých dnech). Alternativně je možné provést i jiné povrchy - např. dřevěné obklady.Tuto konstrukci děláme po dohodě s investorem.

Skladby stěn

Difúzně uzavřená stěna


 • silikonová omítka 1,5 mm - barva dle výběru
 • penetrace
 • podkladní vrstva s výztužnou sítí
 • polystyren tl. 100 - 300 mm
 • deska OSB
 • konstrukce z lepených KVH hranolů
 • tepelná izolace tl. 140mm
 • izolace proti pronikání páry do konstrukce
 • sádrokartonový nosný rastr
 • tepelná izolace
 • 12,5 mm sádrokartonové desky RB/RBI, zatmelené a zabroušené s nátěrem
 • penetrace
 • malba bílá hladká
 • Difúzně otevřená stěna


 • silikonová omítka 1,5 mm - barva dle výběru
 • penetrace
 • podkladní vrstva s výztužnou sítí
 • dřevovláknitá deska
 • konstrukce z lepených KVH hranolů nebo I nosníky
 • tepelná izolace tl. 160mm - 400 mm
 • parobrzda nebo parozábrana proti pronikání páry do konstrukce
 • sádrokartonový nosný rastr
 • tepelná izolace
 • 12,5 mm sádrokartonové desky RB/RBI, zatmelené a zabroušené s nátěrem
 • penetrace
 • malba bílá hladká