Jak pečovat o (dřevo)stavbu


Aby Vám Váš dům sloužil dlouho a co nejlépe a Vy jste se v něm cítili dobře, potřebuje od Vás občasnou péči. Níže jsou uvedeny ty nejzákladnější potřeby údržby. Našim zákazníkům dáváme v rámci stavby mnohem podrobnější popis, přímo ušitý na míru.


  • Střecha
  • Fasáda
  • Topení
  • Údržba oken
  • Vnitřní dveře
  • Elektroinstalace
  • Tech. instalace
Šikmé střechy vyžadují minimální údržbu spočívající v občasné kontrole stavu krytiny, střešní fólie a vyčištění žlabů. Kontroly provádějte vždy po silném větru a sněhových kalamitách. Zjištěné závady neprodleně odstraňte! Vadný kus krytiny můžeme nahradit pouze naprosto stejným typem výrobku, jinak by byla ohrožena funkce krytiny.

Střešní fólie slouží jako ochrana před deštěm při montáži hrubé stavby domu, dále pak slouží jako zábrana proti zatečení vody při poškození krytiny.

U oplechování kontrolujeme jeho těsnost, dbáme na čistotu oplechování (štítů). Pokud jde o porušení spojů oplechování, zajistěte jeho odborné sletování.

Zakrytí střešního výlezu – střešní výlez musí být zakryt tak, aby přes něj nepronikalo sluneční záření.
Věnujte vnějšímu plášti stavby zvýšenou pozornost a péči, neboť je vystaven přímým povětrnostním vlivům a nepřízni počasí. Provádějte pravidelné kontroly stavu povrchů, v případě poškození zajistěte urychlenou opravu.

Údržba termofasády se provádí omytím mírným proudem vody. Venkovní nátěry se opravují stejnou nátěrovou hmotou, která byla použita pro původní nátěr dodavatelem.
Nedoporučuje se tělesa topení zakrývat záclonami a závěsy, snižuje se tak jejich výkon.

Požadovaná teplota v obytných místnostech se docílí nastavením pokojového termostatu.

V případě poruchy svěřte jeho opravu odborné firmě podle návodu výrobce.

V zimním období i v době dlouhodobější nepřítomnosti musí být dům temperován min. na 16°C. Totéž platí i pro podkrovní místnosti pokud nejsou obydleny.
Okna i dveře jsou nenáročné na údržbu a snadno se ošetřují, což přispívá k pěknému vzhledu oken. Čištění okenních rámů je možné čistit teplou vodou, aby jste v ní udrželi ruku, s přídavkem přípravku na mytí nádobí. Použití drsných (abrazivních) prostředků, stejně jako suché čištění prachovkou apod. je rozhodně nepřípustné. Nepoužívejte žádné čistící nebo leštící prostředky obsahující rozpouštědla, ředidla, louhy a kyseliny ani odlakovače na nehty nebo „plastovou škrabku“.

Těsnění a také obvodové těsnění by se měla pravidelně čistit od špíny a prachu teplou vodou s přídavkem přípravku na mytí nádobí. Jestliže se těsnění vysune z drážky, lze je palcem zatlačit zpět. Vyvarujte se špičatých a ostrých předmětů, které by mohly těsnění poškodit.

Čištění skla nejlépe čistou, teplou vodou případně pomocí čistícího přípravku na okna. Vyvarujte se agresivních prostředků, případně prostředků obsahujících rozpouštědla.

Kování pro hladký chod kování je nutno alespoň jednou ročně všechny pohyblivé části očistit od prachu a nečistot a naolejovat (doporučujeme olej na šicí stroje). Pro čištění je možno používat jen takové prostředky, které nenaruší antikorozní ochranu kování.

Kliky okenní nevyžadují žádné speciální ošetřování a promazávání (jsou bezúdržbové). Odstranění nečistot doporučujeme provádět měkkou textilií a vlažnou vodou s rozpuštěným saponátem, bez použití ostrých předmětů. Časem může dojít k povolení připevňovacích šroubů, což se projeví pohybem štítku kliky po křídle. Šrouby je třeba neprodleně utáhnout.
Pro běžnou údržbu a čištění dveří a zárubní za vlhka lze používat univerzální neutrální čistící prostředky běžně určené k údržbě lakovaných nábytkářských výrobků. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky jako organická rozpouštědla, čistící písky, abrazivní pasty a silné alkalické čistící prostředky. Aplikace mokrých procesů při údržbě dveří a zárubní je přípustná.
Opravy elektrických rozvodů může provádět pouze elektromechanik s odpovídající kvalifikací, který je uživatelem seznámen s výkresovou dokumentací elektroinstalace objektu. Údržbu rozvodů elektroinstalace omezte pouze na výměnu zdrojů (žárovek), pravidelné čištění povrchu elektrospotřebičů a to vždy po vypnutí hlavního chrániče, příp. jističe a podle pokynů výrobců spotřebičů. Doporučujeme 1x za půl roku otestovat funkci proudového chrániče pomocí testu tlačítkem.
U instalací teplé a studené vody, zařizovacích předmětů a kanalizace je nutno občas kontrolovat těsnost všech spojů a zjištěné závady ihned odstranit, aby nedošlo k zatékání do objektu.

V koupelně dbejte zejména na dobrý stav těsnění kolem vany, aby voda nezatékala do prostoru pod vanu.

Výpustné kohouty, uzavírací a rohové ventily, umyvadlové, dřezové a vanové baterie nevyžadují zvláštní obsluhu a údržbu, pouze v určitých časových intervalech je třeba vyměnit těsnění, nebo promazat a zkontrolovat jejich správnou funkci. Občas proveďte vyčištění perlátoru na výtokové baterii.

Do odpadního potrubí WC, koupelny a kuchyně nikdy nevhazujte odpadky. Usazeniny v potrubí odstraňujte jejich proplachem pomocí hadice nebo pomocí gumového zvonu, nikdy však ne drátem nebo násilím. Také je možné použít speciální chemicky nezávadné přípravky k tomuto účelu určené.

Nepoužívá-li se umyvadlo nebo vana delší dobu, může dojít k odpaření vody ze zápachové uzávěrky (sifonu) a v důsledku toho k unikání nepříjemných pachů z kanalizace. Proto doporučujeme občasné napuštění vody do zápachové uzávěrky.

Zařizovací předměty nevyžadují zvláštní údržbu, chraňte je před mechanickým poškozením.

Teče-li trvale splachovací voda z nádrže do WC, je nutno vyčistit těsnění uzávěru, případně seřídit plovák v nádrži.