Hrubá stavba - zvenku komplet hotové

Snažíme se nabídnout opravdu špičkovou kvalitu za dostupné ceny. Sledujeme novinky a chceme, aby se v našich domek odrážely moderní způsoby výstavby. Dle přání investora jsme schopni nabídku upravit.
Základy
 • geodetické práce – zaměření a vytyčení budoucí stavby
 • strhnutí ornice při rovinatém terénu (s uložením ornice na pozemku)
 • výkop (v zemině s těžitelnostní třídou max. č.3) základových pasů v šířce 400 mm po obvodu a hloubky cca 900 mm (s uložením na pozemku)
 • vylití základových pasů
 • 1 řada ztraceného bednění o šířce 300 mm vč. ocelové výztuže
 • provedení ležatých rozvodů přípojek ZTI, chránička elektro)
 • zásyp štěrkodrti v tl. 100 mm
 • vylití ŽB desky na zhutněný podsyp
 • penetrace
 • položení izolace proti vlhkosti a radonu
Skladba obvodové stěny

difúzně zavřená

 • silikonová omítka 1,5 mm - barva dle výběru
 • penetrace
 • podkladní vrstva s výztužnou sítí
 • polystyren tl. 100-300 mm
 • deska OSB Co jsou desky OSB.
 • konstrukce z lepených KVH hranolů Co je KVH.
  Skladba vnitřní stěny
  • OSB desky
  • konstrukce z lepených KVH hranolů
   Strop - bungalov
   • konstrukce krovu
    Strop - patrové domy
    • OSB deska 4PD tl. 25 mm
    • konstrukce stropu z lepených KVH hranolů (profily dle statiky)
    Skladba střechy
    Všechny střešní konstrukce jsou bez příplatku dimenzovány pro zatížení sněhem až 1,5kN/m2. Je možné dodat střechu i s hodnotou pro větší zatížení sněhem. V zásadě jsou možné všechny tvary a sklony střechy. Podhledy z profilového dřeva v barvě jsou 2x ošetřeny kvalitní profesionální lazurou (výběr z mnoha dekorů). Obnovující nátěr je možné provést bez zbroušení povrchu či odstranění starého nátěru. Změny přesahu střechy jsou možné.
   • střešní krytina - velmi kvalitní pálená střešní krytina s extrémní odolností vůči povětrnostním vlivům, součástí dodávky i anténní taška, odvětrávací taška a kominická lávka u střešního výlezu.
   • střešní laťování
   • laťování ve směru spádu střechy
   • pojistná hydroizolace
   • nosná konstrukce
   Odvodnění střechy a klempířské práce
   Zavěšené střešní žlaby a svody jsou provedeny z barevného pozinkovaného plechu s dlouhou životností. Svody ukončeny nad terénem.
   Dveře
   Jsou vybaveny bezpečnostní cylindrickou vložkou s pětibodovým zamykáním dveří. Na přání Vám rádi nabídneme i další modely domovních dveří ze dřeva nebo plastu. Velký výběr typu kování.
   Okna
   Plastová okna v bílé barvě (RAL 9016) s izolačními trojskly. Rámy oken a druh zasklení se řídí druhem stavby nízkoenergetický nebo pasivní dům. Nadstandardní tepelně izolační hodnoty Uw celého okna až 0,62 W/m2K. Parapety plastové bezúdržbové s vysoká odolností proti povětrnostním vlivům. Široký výběr barev ve standardu.
   Elektro
   Bleskosvod a zemnění patří do rozsahu dodávky.