Naše dřevostavby - Domy na klíč

Základy
Skrývka ornice s uložením ornice na pozemku. Kompletní založení domu. Z důvodů individuálních charakteristik pozemku, jako je např. tloušťka ornice, sklon terénu, potřebné navážky dle výškového začlenění základové desky do terénu, může vyvstat nutnost víceprací, které nejsou v ceně obsaženy. Výkop v zemině s těžitelnostní třídou max. č.3 pro potrubí na odpadní vody z objektu, vodovod, chráničku pro el. vedení. Opětovné naplnění výkopu pomocí stávajícího materiálu.
Skladba obvodové stěny

difúzně zavřená

 • akrylátová omítka 1,5 mm - barva dle výběru
 • penetrace
 • podkladní vrstva s výztužnou sítí
 • polystyren tl. 100 - 300 mm
 • deska OSB
 • konstrukce z lepených KVH hranolů
 • tepelná izolace tl. 140mm
 • izolace proti pronikání páry do konstrukce
 • sádrokartonový nosný rastr
 • tepelná izolace
 • 12,5 mm sádrokartonové desky RB/RBI, zatmelené a zabroušené s nátěrem
 • penetrace
 • malba bílá hladká
  Skladba vnitřní stěny
   Strop - bungalov
   Odvodnění střechy a klempířské práce
   Zavěšené střešní žlaby a svody jsou provedeny z barevného pozinkovaného plechu. Svody ukončeny nad terénem
   Dveře
   Jsou vybaveny bezpečnostní cylindrickou vložkou s pětibodovým zamykáním dveří. Na přání Vám rádi nabídneme i další modely domovních dveří ze dřeva nebo plastu.
   Okna
   Plastová okna v bílé barvě (RAL 9016) s izolačními trojskly. Rámy oken a druh zasklení se řídí druhem stavby nízkoenergetický nebo pasivní dům. Parapety.
   Schodiště
   Provádíme dle příslušných norem z masivu buku přírodní/pařený, vždy podle půdorysného plánu. Bez podstupnice, včetně zábradlí, finální nátěr olej/lak. Nebráníme se ani jiným dřevinám např. jasan,dub.....
   Výlez na půdu
   Stahovací schody
   Zdravotechnické instalace
   Instalace rozvodů teplé a studené vody, odpadů obsahuje veškeré propojení mezi připravenými instalacemi ve stěnách a domovními přípojkami od horní hrany spodní stavby až k jednotlivým spotřebičům. Zařizovací předměty zakreslené v projektové dokumentaci slouží pouze jako naznačené možnosti umístění.
   Elektro
   Elektroinstalace začíná od skříně domovního elektrozvaděče včetně dodávky a odborné instalace. Montují se bílé zásuvky a vypínače (tango). Počet zásuvek, vypínačů, elektrických přípojů vychází z PD. Dodávka elektroměrového rozvaděče a kabeláž mezi elektroměrovým a domovním elektrozvaděčem včetně pojistek není součástí rozsahu dodávky. Bleskosvod patří do rozsahu dodávky RD.
   Obkladačské práce
   nejsou v ceně
   Sanitární vybavení
   není v ceně
   Vytápění
   Vzhledem k tomu, že energetická náročnost našich domů je velmi malá. Nevyplatí se investovat do klasické otopné soustavy.Příprava tepla je zajišťována přímotopy, které jsou součástí dodávky. Příprava teplé užitkové vody je zajišťována v elektricky vyhřívaném zásobníku TUV o objemu 160 l v závěsném provedení, který je rovněž součástí dodávky. Po dohodě lze udělat i jiné systémy dle přání zákazníka.
   Malířské práce
   Stěny a stropy jsou opatřeny 2x bílým nátěrem včetně penetrace.
   Cena neobsahuje
   Domovní přípojku vody, kanalizace, elektřiny. Je to z důvodu individuálního řešení. Rádi ji ale pro vás zhotovíme. Podlahové krytiny v obytných místnostech, vnitřní dveře, komín, kuchyňská linka, koncová osvětlovací tělesa